புதன், செப்டம்பர் 29, 2010

புத்தர்-மகாவீரர்-தஞ்சாவூர்-மதுரை

மகாவீரர் சிலை -உடன் - மதுரை
புத்தர் சிலை - உடன்-மதுரை

புத்தர் சிலை - உடன்-தஞ்சாவூர்
புத்தர் சிலை - உடன் மகாவீரர் சிலை -உடன் தஞ்சாவூர் மதுரை

குடவாசல் வட்டம் தீபங்குடி சமணப்பள்ளி சில படங்கள்
திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் வட்டம் தீபங்குடி சமணப்பள்ளி சில படங்கள்

நன்றி : ரம்யா

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் சமணர்களை கழுவேற்றியது தொடர்பாக பெருமிதம் கொள்ளும் திருவிளையாடல் புராண ஓவியங்கள்

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் சமணர்களை கழுவேற்றியது

தொடர்பாகபெருமிதம் கொள்ளும் திருவிளையாடல் புராண ஓவியங்கள்.நன்றி
:ரம்யா