புதன், செப்டம்பர் 29, 2010

புத்தர்-மகாவீரர்-தஞ்சாவூர்-மதுரை

மகாவீரர் சிலை -உடன் - மதுரை
புத்தர் சிலை - உடன்-மதுரை

புத்தர் சிலை - உடன்-தஞ்சாவூர்
புத்தர் சிலை - உடன் மகாவீரர் சிலை -உடன் தஞ்சாவூர் மதுரை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக